Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


informace pro turisty

Ohlášení dokončení stavby (DČOV)

09.06.2020 08:45

Občanům Vělopolí, kteří ukončili stavbu DČOV, přikládáme v příloze předvyplněný formulář Ohlášení dokončení stavby. Po jeho doplnění ve dvojím vyhotovení se jeden odevzdává na podatelně Magistrátu Města Třince a druhý, potvrzený podatelnou MMT, bude součástí Vaší žádosti o dotaci z finančních prostředků obce Vělopolí.
 
pdf.png
 

Hydrogeologický průzkum pro realizaci DČOV

08.06.2020 11:49
 
pdf.png
 

Zásady poskytování dotací na DČOV včetně žádosti

01.06.2020 09:25
 
pdf.png soubor.png
 

Seznam výrobců domovních čistíren odpadních vod s certifikátem

29.04.2020 10:36
 
doc.png
 

Situační výkresy

29.04.2020 09:08
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Průvodní souhrnná zpráva

29.04.2020 08:54
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Výkresová dokumentace

29.04.2020 08:21
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 
Oficiální stránky obce Vělopolí © 2021 | poslední aktualizace: 09.09.2020 15:42