Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


informace pro turisty

GDPR - jmenování pověřence, Informace o zpracování osobních údajů

25.05.2018 09:09

Obecní úřad Vělopolí oznamuje, že pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) za Obec Vělopolí byla jmenována p. Ing. Zientková Halina. Kontaktní údaje na pověřence: zientkova@stonax.cz, mobil 723 704 988.
 
doc.png
 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999

23.05.2018 10:59
 
pdf.png
 

Ceník Czech Point

23.05.2018 10:57
 
doc.png
 

Změna čísla položky rozpočtové skladby

23.02.2017 11:36
 
pdf.png
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.

23.01.2017 11:53
 
pdf.png
 

Povinně zveřejňované informace

02.07.2009 12:28

1. Oficiální název:
Obec Vělopolí

2. Důvod a způsob založení:
První zmínka o obci pochází z roku 1448.
ObecVělopolí vznikla v souladu se zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:
starostka, místostarosta, zastupitelstvo obce a zaměstnanci

4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59
tel.: 558 694 359
email: urad@velopoli.cz

5. Případné platby můžete poukázat na:
29827781/0100

6. IČ: 00576930

7. DIČ: CZ00576930 - nejsme plátci DPH.

8. Rozpočet:
viz odkaz Úřední deska

9. Žádosti o informace:
Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Vělopolí se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Žádosti a další podání lze podat osobně v kanceláří Obecního úřadu Vělopolí, písemně poštou na adresu obecního úřadu nebo elektronickou poštou na adrese urad@velopoli.cz.

11. Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

12. Příspěvkové organizace obce Vělopolí:
nejsou

 
 
Oficiální stránky obce Vělopolí © 2021 | poslední aktualizace: 09.09.2020 15:42