Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


informace pro turisty

Statistické údaje

10.04.2008 21:55


Počet obyvatel k 1.3.2001 206
Obyvatelstvo podle věku k 1.3.2001 věk:0-14 17,5 %
věk:15-59 62,6 %
věk:60+ 19,9 %
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity k 1.3.2001 muži 44,4 %
ženy 25,5 %
celkem 35,4 %
z počtu pracujících pracoviště v jiné obci ČR 89,0 %
Obyvatelstvo podle národnosti k 1.3.2001 česká 77,7 %
moravská 0,0 %
slezská 0,0 %
slovenská 0,5 %
německá 0,0 %
polská 18,9 %
romská 0,0 %
ostatní a nezj. 2,9 %
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001 bez vyznání 17,5 %
věřící 77,7 %
nezjištěno 4,8 %
Domovní a bytový fond k 1.3.2001 domy celkem 73
neobydlené 23,3 %
byty celkem 81
neobydlené 24,7 %
Cizinci k 1.3.2001 z celk. počtu obyvatel 0,0 %
Rozloha obce, struktura pozemků výměra [ha] 298,7
zemědělská půda 71,8 %
lesní pozemky 17,9 %
vodní plochy 3,0 %
zastav. plocha 1,7 %
ostatní plocha 5,6 %
 
 
Oficiální stránky obce Vělopolí © 2021 | poslední aktualizace: 09.09.2020 15:42